ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวติดตาม”ข้าวกระทบหนาว”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ตามที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้วินิจฉัยต้นข้าวในแปลงนาที่มีอาการใบเหลือง และลุกลามไปทั้งแปลง รวมทั้งแปลงข้างเคียง นั้น กลุ่มอารักขาพืชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้ลงพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เพื่อตรวจสอบแปลงนาที่พบอาการดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่า ต้นข้าวมีอาการเหลือง แคระแกรน และเริ่มมีการระบาดของโรคใบจุดสีน้ำตาล ซึ่งเป็นอาการของต้นข้าวที่ได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องหลายวัน(ข้าวกระทบหนาว) จึงได้แนะนำให้เกษตรกรงดการใส่ปุ๋ย หรือใช้สารเคมีใดๆ หากจะฉีดพ่นฮอร์โมน หรือธาตุอาหารเสริม แนะนำให้ใช้ NAA ไซโตไคนิน หรือธาตุสังกะสี รอจนกว่าอากาศจะอุ่นขึ้น(อุณหภูมิ 20องศาเซลเซียสขึ้นไปติดต่อกันเกิน 3 วัน) จึงจะใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 กก.ต่อไร่ และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดเชื้อราตามอาการ พร้อมทั้งได้มอบเอกสารคำแนะนำให้เกษตรประจำตำบลนำไปประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทราบโดยทั่วกันต่อไปRelated: how to initialize array of pointers in c++, docker push denied access denied, great dane puppies for sale near mesa, az, border collie back legs shaking, border collie breeders new york, belgian tervuren height, thai ridgeback gumtree, labradoodle for sale illinois, whippet x jack russell for sale, blue mountain feist for sale, clumber spaniel breeders georgia, long face french bulldog, docker login to artifactory, boxer dogs jacksonville, are maltese good with kids,Related: great pyrenees bear protection, spaniel collie cross puppies, golden retriever london, baby shiba inu all time high, image cursor: pointer css, micro teacup poodles for sale in georgia, docker machine driver, cocker spaniel puppies for sale saskatchewan, older newfoundland dogs for sale, french bulldog gumtree, rottweiler stuffed animal near me, goldendoodle shaved tail, goldendoodle puppies gumtree, australian shepherd husky mix puppies for sale near me, dachshund x staffy puppies for sale,

You may also like...