สถานที่ท่องเที่ยว


·  วัดทุ่งเสลี่ยม

เป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลานาคปรก ที่งดงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่บ้านทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักสงฆ์มหานิกาย จัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2461 ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2482 วัดทุ่งเสลี่ยม ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชน หรือคณะศรัทธาจากอำเภอทุ่งเสลี่ยม จากต่างอำเภอ ต่างจังหวัด โดยเฉพาะ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งเป็นวันกราบหลวงพ่อศิลา จะมีขบวนแห่ครัวทาน ขบวนพานพุ่มจากทุกวัด ในเขตอำเภอที่สวยและ งดงาม และจังหวัดใกล้เคียงก็มาร่วมสักการะด้วยทุกปี

·  วัดใหญ่ชัยมงคล
ตั้งอยู่บ้านกมลราษฎร์ ม. 1 ตำบลล้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดนี้เดิมเป็นที่ตั้ง ของวัดในสมัยเมืองบางขลัง ซึ่งยังมีซากสิ่งก่อสร้างเหลือไว้ศึกษาอยู่ปัจจุบัน

·  วัดเหมืองนา
เป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่ง ซึ่งเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาของสงฆ์ คือโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดใน อำเภอทุ่งเสลี่ยมตั้งแต่อดีต พระเป็นครูวัดเป็นโรงเรียน ที่สั่งสอนคนในแต่ละท้องถิ่น ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มาหลายชั่วอายุคน วัดเหมืองนาจึงเป็นวัดที่สั่งสอนอบรมคนในเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยม เปรียบเสมือนว่าเป็นแหล่งวิชาการ ความรู้เก่าแก่ของชาวทุ่งเสลี่ยม และยังเป็นวัดที่มีเจ้าคณะอำเภอ พระครูรัตนโชติ ผู้ทรงคุณธรรม มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา เป็นเจ้าอาวาสวัด


·  วัดพิพัฒน์มงคล
เป็นวัดที่มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธา จากพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมและจากต่างจังหวัดไม่น้อยเช่นกัน นั้นคือมีองค์พระ “พุทธสุโขโพธิ์ทอง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำ สร้างด้วย ทองคำแท้หนัก 9 กิโลกรัม อายุราว 500 ปี ศิลปะสุโขทัย ยุคกลาง ปางมารวิชัย ขนาดกว้าง 22.5เซนติเมตร (9 นิ้ว) และเป็นอุทยานการศึกษา เป็นสถานที่ฝึกอบรมพัฒนาจิต มีพระครูวรคุณประยุต ( พิพัฒมงคล ) เป็นเจ้าอาวาส

·  วัดเชิงผา
เป็นวัดที่ตั้งอยู่บ้านเชิงผา ต.กลางดง อยู่ติดกับเชิงเขาแม่ถัน และถ้ำเชิงผา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งเสลี่ยม และทางวัดได้เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่มี คุณค่าหลายอย่าง เช่น ซุ้มที่นั่งทรงไทย บริเวณใกล้วัดเชิงผา มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ ถ้ำแม่ถัน หรือถ้ำดิน
·  ถ้ำเชิงผา
·  ลำน้ำแม่มอก
·  วัดกลางดง

ตั้งอยู่ที่บ้านกลางดง ม. 3 ตำบลกลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยมสังกัดมหานิกายปัจจุบันมีพระครูพิพิธธรรมมงคลเป็นเจ้าอาวาส มีเจดีย์ 5 ยอด ซึ่งเป็นศิลปแบบพม่า ภายในบรรจุแก้วแหวน เงินทอง ของมีค่ามากมาย มีมณฑป อนุสาวรียครูบาศรีวิชัย อันเป็นที่เคารพ นับถือของชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยม ตลอดมา

รีวิว : https://www.paiduaykan.com/travel/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1

: https://travel.kapook.com/view158222.html