ที่ตั้ง/อาณาเขต

 

อำเภอทุ่งเสลี่ยมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากตัวจังหวัด 68 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีสัชนาลัย

  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสวรรคโลก

  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีสำโรงและอำเภอบ้านด่านลานหอย

  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเถิน (จังหวัดลำปาง)