ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม (หลังที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม)
หมู่ 1 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
โทร 055659176